Adoniel


Pohled na technické údaje, které Vám zajistí specializovaná brnÄ›nská spoleÄnost, tuto myÅ¡lenku ospravedlňuje také v oÄích Ministerstva dopravy a Policie ÄŒeské republiky. Autofólie Brno v mnoha barevných variantách splňuje veÅ¡keré normy, kterých je nutno docílit v souvislosti se zajiÅ¡tÄ›ním optimálních podmínek viditelnosti. A to u zadních, boÄních i Äelních autoskel.

Autofólie Brno Vám okamžitě umožní změnit směr Vašeho uvažování

PÅ™i jízdÄ› na pozemní komunikaci se již nebudete muset trápit vidinami fatálních kolizí, které jsou způsobeny oslnÄ›ním sluneÄními paprsky. Nebudete muset myslet na rizika UV záření, které skrze autoskla působí na VaÅ¡e zdraví Å¡kodlivÄ›. Nebudou Vám hrozit úrazy způsobené drobnými úlomky roztříštÄ›ného skla. Nebudete se muset zabývat Å™eÅ¡ením Å¡kodných událostí v souvislosti s ideálními okolnostmi pro prevenci kriminality, na níž se speciální stínící a bezpeÄnostní vrstva dokonale podílí. A nebudete muset pro zajiÅ¡tÄ›ní neutrálních teplot v interiéru vozu dávat prostor klimatizaci, která spotÅ™ebovává palivo. Jediné, co musíte, je oslovit renomovaného odborníka.