Adoniel


Kolikrát si říkám, že je úplná Å¡koda, že jsem si Å™idiÄský průkaz neudÄ›lala ihned, kdy mi padlo osmnáctý a nebo také devatenáctý rok. Jenomže já jsem si stále říkala, že já ho nikdy potÅ™ebovat nebudu, když vÅ¡ichni v rodinÄ› mÄ›li už Å™idiÄské průkazy.  VždyÅ¥ mÄ› nÄ›kam mohou pÅ™eci vizit oni, tak proÄ bych utrácela peníze za Å™idiÄák? Tak také jsem si Å™ekla, že tak alespoň uÅ¡etřím velké peníze. Že nebudu alespoň muset utrácet peníze za Å™idiÄský průkaz a potom také za automobil.

Auto je potřeba.

A věřte mi, že jsem takhle uÅ¡etÅ™ila alespoň sto padesát tisíc. Protože v dneÅ¡ní dobÄ› Å™idiÄské oprávnÄ›ní vyjde tak dvacet pÄ›t tisíc korun a za nÄ›jaké lepší auto alespoň tak sto dvacet nebo sto tÅ™icet tisíc korun. A byla jsem opravdu nadÅ¡ená, že jsme na tom dobÅ™e. Jenomže potom, když jsem zaÄala chodit s partnerem, který také nemÄ›l automobil, tak to bylo docela hrozné. Vůbec jsme nemohli jezdit na výlety a tak podobnÄ›, protože jsme na to vůbec nemÄ›li žádné prostÅ™edky. Sice peníze ano, ale ne automobil. A sice přítel Å™idiÄský průkaz mÄ›l, ale vzali mu ho a jeÅ¡tÄ› rok a půl nemohl řídit.

Máte rádi auta?

Zavinil bohužel jednu velikou nehodu, což mÄ› mrzelo, ale bohužel už to tak bylo. Takže jsem si Å™ekla, že i když mi je dvacet sedm let, že si udÄ›lám asi Å™idiÄské koneÄnÄ› oprávnÄ›ní. A udÄ›lala jsem to. Sice jsem Å™idiÄské oprávnÄ›ní udÄ›lala asi až na potÅ™etí ale zase mÄ› to bavilo a Å™ekla jsem si, že lepší je to udÄ›lat pozdÄ›ji ne že nikdy. Proto si myslím, že je opravdu nejlepší, aby si lidé udÄ›lali Å™idiÄské oprávnÄ›ní vážnÄ› co nejdříve, i když tÅ™eba nemají v plánu prvních pÄ›t Äi Å¡est let řídit. ŘidiÄské oprávnÄ›ní se vždycky bude hodit, takže si nemyslete, že když si ho neudÄ›láte, že nÄ›kdy v budoucnu řídit nebudete. Uvidíte že se vám to bude hodit. Ne vždy vám to tak vyjde, že nebudete nikdy potÅ™ebovat auto. A co tÅ™eba práce a automobil? NÄ›kdy se v práci hodí auto více než obvykle, takže by jste tÅ™eba potom také mohli pÅ™ijít o místo.