Volnou inspirací nám může být Maslowova pyramida potřeb. Ta dělí potřeby člověka na biologické (základní),…