Adoniel

Volnou inspirací nám může být Maslowova pyramida potřeb. Ta dělí potřeby člověka na biologické (základní), potřebu bezpečí a jistoty, potřebu lásky a sounáležitosti, potřebu uznání a potřebu seberealizace. Pojďme promítnout podobný systém na náš každodenní život a rozdělme si naše aktivity na základní, aktivity spojené s vyšším smyslem, aktivity za odměnu a aktivity společenské.

dívka se učí

Základní aktivity

Patří mezi ně aktivity, které během 24 hodin děláme, abychom přežili a zároveň se neocitli v diskomfortu (plní nám tak potřeby biologické i potřebu bezpečí a jistoty).

 

Jsou to:

– spánek

– jídlo

– hygiena

– práce

– škola

– a mnohé další

 

Aktivity spojené s vyšším smyslem

Jsou aktivity, které bychom dělat nemuseli, ale děláme je za účelem nějaké vize do budoucna. Jednotlivé aktivity se mohou prolínat. Pokud někoho škola skutečně nebaví a je v ní jen, aby dokončil svých devět povinných let, pak školu zařadí mezi základní aktivity. Pokud se někdo v dospělosti vzdělává s vizí získání lepší pracovní pozice a vidí ve svém počínání smysl, řadí školu do aktivit spojených s vyšším smyslem. Stejně tak můžeme přemýšlet například o práci nebo cvičení. Jen Vy sami dokážete určit, co Vás v životě naplňuje a dává Vám smysl.

 

Řadíme sem:

– zaměstnání

– vzdělání

– cvičení

– meditace

– péče o děti

– péče o domácí mazlíčky

– procvičování hry na klavír

– zapsání se do kurzu pečení

– spolky, zájmové organizace, dobrovolnictví

– a mnohé další

žena šťastná

Aktivity za odměnu

Život je hektický a abychom předešli psychickým problémům a absolutnímu zhroucení, nemůžeme jen neustále "plnit plán." Už jen pro naši duševní hygienu je nesmírně důležité umět se odměnit a dělat aktivity, které nám přináší čistou radost a při kterých si skutečně odpočineme. Potřeby jsou individuální a to, co někdo považuje za požitek, přijde jinému jako nutnost, do které se musí nutit.

 

Pár příkladů:

– četba

– sledování oblíbeného seriálu

– hraní videoher

– cvičení

– hra na klavír

– jídlo

– koupel

– a mnohé další

 

Aktivity společenské

Ať už jste extrovert nebo introvert, společnost jako člověk potřebujete. Pro někoho budou aktivity symbolizovat obrovskou nabíječku a jiný je zařadí mezi aktivity základní. Jsou však nesmírně důležité a neměli bychom na ně zapomínat.

 

Mohou vypadat například takto:

– kino

– výstava

– klub

– dobrovolnictví, spolek

– výlet, dovolená

– kurz

– čas strávený s rodinou, partnerem, přáteli

– a mnohé další