Adoniel

Život je sám o sobě velmi křehký a dokáže nás překvapit, když nejsme připravení. Během chvilky se může změnit nejen náš životní běh, ale ovlivnit i naše potomky a nejbližší příbuzné. Pokud vlastníme nějaký majetek a máme děti, tak podle zákona mají právo na vyplacení dědictví a rozdělení finančního obnosu podle ustanoveného zákona naší země. Pokud ale s tím nesouhlasíme, tak je dobré navštívit notáře a sepsat s ním poslední vůli neboli tak zvanou závěť. Ta nám umožní rozdělit majetek podle toho jaké je naše přání. Jedná se odvolatelný jednostranný projev naší vůle. Zkrátka zůstavitel v ní podle svého přání odkáže jednomu nebo i více osobám podíl z pozůstalosti podle svého uvážení.
obličej muže.jpg

Existují tyto typy závěti:

          Vlastnoručně psaná.

          Sepsaná jinou osobou, ale musí u toho být alespoň dva svědci.

          Sepsaná u notáře pod jeho dohledem nebo jím samotným, tudíž ve formě notářského zápisu.

          Nebo s úlevami pro ty, kteří se za nějakých okolností zdržují v situaci, kde jsou v ohrožení života.
stisk ruky.jpg

Sepsání u notáře má svůj smysl

Problémem je, když se musí rozdělovat větší finanční obnos a to skutečně může udělat zlou krev mezi pozůstalými. Nejjistějším způsobem bude si smluvit schůzku u notáře a probrat s ním celkovou situaci. Ten pořídí ověřený testament se zápisem a to nám poskytuje jistotu, že je vše, tak jak má být a zároveň máme další jistotu v tom, že pozůstalost bude přesně tak rozdělena. V praxi je to tak, že originál zůstane u notáře a údaj o tom, že závěť byla sepsaná je povinen notář zapsat do Evidence právních jednání pro případ smrti. To spravuje Notářská komora České republiky. Samozřejmě se zde evidují další dědické smlouvy nebo smlouvy o zřeknutí se dědického práva nebo i jiné náležitosti.
staré fotografie.jpg

Testament se dá změnit

Je možné, že se situace změní a my se rozhodneme upravit závěť. To není žádný problém, na to máme samozřejmě právo. Existuje několik možností, jak poslední vůli změnit, ale o tom se můžeme poradit s naším notářem, případně sepsat nový testament.